PODZIEL SIĘ

Centrum Onkologii. Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Centrum Onkologii

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Jesteś tutaj » Lekarz » Informacje medyczne o nowotworach » Rak pęcherza moczowego » Leczenie raka pęcherza

Leczenie raka pęcherza moczowego

Głównym i najskuteczniejszym sposobem leczenia raka pęcherza moczowego jest leczenie operacyjne. Sposób postępowania uzależniony jest w istotny sposób od stopnia zaawansowania klinicznego i histopatologicznego (np. naciekanie mięśniówki właściwej, stopień złośliwości histologicznej).

 

Leczenie choroby nowotworowej ograniczonej  

Na podstawie wymienionych czynników rokowniczych ustala się właściwą strategię postępowania. Elektroresekcja przecewkowa jest metodą z wyboru w pierwotnym rozpoznaniu i leczeniu raka pęcherza moczowego. Leczenie guzów Ta-T1 będących guzami powierzchownymi pęcherza moczowego, polega na usunięciu, zapobieganiu nawrotom i progresji choroby. Metodą postępowania jest TURT z / bez wlewu dopęcherzowego chemioterapetyku bezpośrednio po zabiegu. W przypadku pacjentów z grupy wysokiego ryzyka nawrotu lub progresji raka stosuje się terapię uzupełniającą. Stosuje się dopęcherzowe wlewki chemioterapeutyku (Mitomycina C, Doksorubicyna, Epirubicyna) lub immunoterapetyku (BCG – bacillus Calmette Guerin) podawane w określonych schematach terapeutycznych [7].

U części pacjentów (grupa wysokiego ryzyka, nawrót choroby po leczeniu uzupełniającym) wdraża się leczenie radykalne  - usunięcie pęcherza moczowego ze względu na niekorzystne czynniki rokownicze i wysokie prawdopodobieństwo progresji choroby. Guzy o zawansowaniu klinicznym ≥T2 są guzami naciekającymi błonę mięśniową i w większości przypadków jest to wskazanie do operacyjnego usunięcia pęcherza moczowego. Leczenie oszczędzające pęcherz moczowy można zastosować jedynie u wybranych chorych (osoby nie wyrażające zgody na zabieg, chorzy u których zabieg nie może być przeprowadzony z innych powodów). Należy podkreślić, iż tylko radykalne leczenie operacyjne – cystektomia, określana jako „złoty standard” jest skutecznym postępowaniem terapeutycznym i należy dążyć do jej wykonania [8]. Cystektomia radykalna jest operacją polegająca na usunięciu pęcherza moczowego wraz z gruczołem krokowym u mężczyzn i narządem rodnym oraz częścią pochwy u kobiet. Nieodłącznym elementem operacji jest limfadenektomia czyli usunięcie węzłów chłonnych miedniczych, która spełnia nie tylko rolę diagnostyczną ale przede wszystkim terapeutyczną [9]. Usunięcie pęcherza wiąże się z  wytworzeniem nowego sposobu odprowadzenia moczu. Najczęściej przez izolowany fragment jelita cienkiego z wytworzeniem urostomii (operacja sposobm Brickera) (Rysunek 7) lub zastępczy pęcherz jelitowy. (Rysunek 8)  Zastępczy pęcherz jelitowy jest zbiornikiem wytworzonym z fragmentu jelita, który, po odpowiednim uformowaniu i wszczepieniu moczowodów do wytworzonego „kominka”, zespala się z cewką moczową, umożliwiając oddawanie moczu przez cewkę w sposób naturalny (jak przed operacją). Zasadniczą przewagą tego odprowadzenia moczu jest nieistnienie przetoki moczowej (urostomii) na brzuchu. Wybór nadpęcherzowego odprowadzenia moczu jest uzależniony od szeregu czynników (m.in. stopień zaawansowania BCa, wydolność nerek, choroby współistniejące) i jest ustalany wspólnie z pacjentem.

Rysunek 7: Odprowadzenie moczu po cystektomii przez izolowany fragment jelita cienkiego z wytworzeniem urostomii

Odprowadzenie moczu przez izolowany fragm. jelita

Rysunek 8:  Odprowadzenie moczu po cystektomii przez przez zastępczy pęcherz jelitowy

Odprowadzenie moczu przez zastępczy pęcherz jelitowy1-moczowody, 2-”kominek”, 3-zastępczy pęcherz jelitowy, 4-cewka moczowa

 

W sytuacji gdy zabieg usunięcia pęcherza moczowego nie może być wykonany alternatywnym sposobem leczenia jest skojarzone leczenie chemio- i radioterapii. Pierwszym etapem leczenia jest wykonanie dokładnego, tzw. „głębokiego” TURT. Następnie stosuje się chemioterapię a potem radioterapię. Po zakończeniu leczenia wskazana jest ponowna ocena pęcherza i wykonanie TURT. Metoda skojarzonego leczenia jest sposobem oszczędzającym pęcherz moczowy, jednakże zarezerwowaną dla określonej populacji chorych.

 

Leczenie choroby nowotworowej uogólnionej

W przypadku występowania przerzutów do węzłów chłonnych lub przerzutów odległych stosuje się dodatkowe leczenie systemowe – chemioterapia i/lub radioterapia.

 

Poniżej załączono pełne opracowanie na temat raka pęcherza moczowego z piśmiennictwem (obejmujące epidemiologię, etiologię, profilaktykę, badania przesiewowe, diagnostykę, leczenie, obserwację po leczeniu) - plik PDF.

załączniki

wydrukpdf

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.